0

می خواهید به ایران برید؟

vor einem Jahr

.سلام. اسم من مارتیه و آمریکاییم

.یه سال پیش ایران رفتم و خیلی ازش خوشم آمد

.با دانشجو های فارسی دیگه می خوام صحبت کنم


!یویدیو از سفرمو ببینید لطفا


Beliebt

0
Marie-Caroline
FlagFranzösischVor 7 stunden
Kommentare: 0Melden
formation
lesson plan
0
Ahmad
FlagArabischVor 19 stunden
Kommentare: 0Melden
egyptian arabic lesson
arabic
classical arabic
modern standard arabic
0
Jackie
FlagEnglischVor einem tag
Kommentare: 2Melden
jackie
music
listening
fluency
conversation
0
Lili
FlagMandarinVor 20 stunden
Kommentare: 1Melden
mandarin
sports
activities
fun
leasure time

Marty

Flag
(673)
$18.95
USD/h
class
Englisch
globe
USA
time
951
Unterricht buchen